Het plan

 

logo-big

De vluchtelingencrisis is een complex sociaal-cultureel en logistiek vraagstuk. Het vraagt een sensitiviteit voor het sociaal adaptatievermogen van asielzoekers en de lokale bevolking. Wij, een cross-over team van ontwerpers, ontwikkelaars, bouwers, financiers en een erfgoedorganisatie, maken van de nood een deugd door de crisisopvang te koppelen aan actuele vraagstukken in het landelijk gebied; krimp, leegstand erfgoed, gebrek aan goedkope huisvesting, onder druk staande sociale verbanden en voorzieningen.

Ons breed inzetbare concept biedt een mens-, plek- en toekomstgericht perspectief voor het maken van een ‘nieuw thuis’ voor vluchtelingen en statushouders, maar ook voor starters, studenten, alleenwonenden, zzp’ers en ouderen. Plekken waar ze kunnen wonen, werken, leven en hun talenten, passies en initiatieven kunnen ontplooien. Tijdelijkheid, pionieren en duurzame innovaties zijn aanjagers voor sociale, maatschappelijke en ruimtelijke kwaliteit in meervoud en stimuleren een DIY economie waarin bewoners (oude en nieuwe buren), overheden, ondernemers, investeerders, onderwijsinstellingen, belangenorganisaties, grond- en vastgoedeigenaren kunnen participeren.

We beginnen in Bellingwolde in Oost-Groningen. Dit is een voorbeeld locatie. De situatie is realistisch, maar fictief. Het dorp heeft een middelgroot azielzoekerscentrum en een traditie van zelfredzaamheid en zelfvoorziening. Mentaal en fysiek is er ruimte en liggen er kansen om in samenspraak en samenspel duurzame win-winoplossingen voor de lokale samenleving en vluchtelingen te creëren!

Download persbericht Download brochure