Het plan

 

logo-big

De vluchtelingencrisis is een complex sociaal-cultureel en logistiek vraagstuk. Het vraagt een sensitiviteit voor het sociaal adaptatievermogen van asielzoekers en de lokale bevolking. Wij, een cross-over team van ontwerpers, ontwikkelaars, bouwers, financiers en een erfgoedorganisatie, maken van de nood een deugd door de crisisopvang te koppelen aan actuele vraagstukken in het landelijk gebied; krimp, leegstand erfgoed, gebrek aan goedkope huisvesting, onder druk staande sociale verbanden en voorzieningen.

Ons breed inzetbare concept biedt een mens-, plek- en toekomstgericht perspectief voor het maken van een ‘nieuw thuis’ voor vluchtelingen en statushouders, maar ook voor starters, studenten, alleenwonenden, zzp’ers en ouderen. Plekken waar ze kunnen wonen, werken, leven en hun talenten, passies en initiatieven kunnen ontplooien. Tijdelijkheid, pionieren en duurzame innovaties zijn aanjagers voor sociale, maatschappelijke en ruimtelijke kwaliteit in meervoud en stimuleren een DIY economie waarin bewoners (oude en nieuwe buren), overheden, ondernemers, investeerders, onderwijsinstellingen, belangenorganisaties, grond- en vastgoedeigenaren kunnen participeren.

We beginnen in Bellingwolde in Oost-Groningen. Dit is een voorbeeld locatie. De situatie is realistisch, maar fictief. Het dorp heeft een middelgroot azielzoekerscentrum en een traditie van zelfredzaamheid en zelfvoorziening. Mentaal en fysiek is er ruimte en liggen er kansen om in samenspraak en samenspel duurzame win-winoplossingen voor de lokale samenleving en vluchtelingen te creëren!

Download persbericht Download brochure

 

 

Nieuwe buren

Wie zijn de nieuwe buren? Wie wonen er straks op het nieuwe erf? Dat zijn we aan het onderzoeken! Naast een nieuw thuis voor vluchtelingen, zou een zelfvoorzienend erf interessant kunnen zijn voor, starters, woonpioniers, alleenwonenden, zzp’ers en ouderen. Misschien wel voor u?

In brede zin onderzoeken we wat de hedendaagse en toekomstige woonwensen zijn. Wie is de nieuwe woonconsument? Dit leidt enerzijds tot vragen met betrekking tot de opvang van vluchtelingen. Hoe kunnen we de constante stroom van vluchtelingen opvangen? Niet alleen door oorlogen, maar ook door negatieve politieke, economische en klimatologische ontwikkelingen zal de toestroom van vluchtelingen verder toenemen. De toestroom van mensen is dus permanent maar de hoeveelheden wisselen. Dit betekent iets voor de bezetting van tijdelijke huisvesting en de vraag naar permanente huisvesting in de landen waar de mensen terecht komen.

Daarnaast verandert de vraag op de Nederlandse woningmarkt. De vraag verschuift naar meer tijdelijke, flexibele huisvesting. De jonge generaties hechten in de nabije toekomst minder aan bezit en continuïteit. Wat betekent dit voor de vastgoedeigenaren en ontwikkelingen? Wat kunnen deze twee maatschappelijke verschijnselen betekenen voor de woningbouw in Nederland? En welke kansen biedt het?

Nieuwe erven

Drukwerk

Erven als voedingsbodem! Op boerenerven kunnen statushouders direct hun talenten inzetten om hun nieuwe onderkomen betekenis te geven. Erven zijn van oudsher ingericht op zelfvoorziening en zelfredzaamheid. Door met eenvoudige technieken regenwater en energie te oogsten, moestuinen en fruitgaarden weer productief te maken en lokaal zo veel mogelijk te delen en recyclen kunnen bewoners voor zichzelf zorgen, het lokale voorzieningenniveau aanvullen en een nieuw thuis maken.

We doen verder onderzoek naar de voordelen van het erf. Wat maakt een erf? Op een traditioneel erf komen wonen, werken en ontspannen bij elkaar. Een erf is niet ontworpen, maar uit het gebruik ontstaan. Een erf heeft een eigen organisatie en is belangrijk voor de omgeving.

Gebruik maakt het erf! De Cubestee geeft ruimte voor verschillend gebruik. Het is een beproefd modulair, schaalbaar, schakelbaar, remontabel en duurzaam bouwconcept. De kubussen zijn met een houtskeletbouwer ontwikkeld en in grote aantallen op korte termijn te leveren.

Onze aanpak is breed inzetbaar voor in onbruik geraakt plekken en gebouwen in het buitengebied. Daarnaast doen we ook onderzoek naar ‘stadserven’. In onbruikgeraakte bedrijventerreinen aan de rand van de stad zouden een goed startpunt voor zo’n stadserf kunnen zijn.

Nieuwe oogsten

Onze aanpak biedt vluchtelingen maar ook start-ups in brede zin gezonde perspectieven en oogsten. De nieuwe erven kunnen transformeren naar semipermanente huisvesting van statushouders en uitgroeien tot duurzame erven. Opgeknapte monumentale boerderijen krijgen een nieuwe bestemming, de woonkubussen worden geheel of deels gedemonteerd en elders weer opgebouwd waar de cyclus zich kan herhalen. Gemeenten, maatschappelijke organisaties, stichtingen en de particuliere eigenaren van boerderijen kunnen participeren in dit concept.

De werkelijke oogst kunnen we nu nog niet voorspellen. De nieuwe erven bieden straks niet alleen ruimte aan appels en tomaten, maar ook aan mensen van allerlei pluimage die daar kunnen wonen, werken, leven en hun talenten, passies en initiatieven volop kunnen ontplooien. Wat hier allemaal uit kan ontstaan hopen we samen met u te ontdekken!

Nieuws

 

Kom kijken in de Cubestee!

Kom kijken in de Cubestee!

dec 08 2016

Ben je geïnteresseerd in de Cubestee? Kom kijken! In januari organiseert Onix NL samen met Rizoem een informatiemiddag over de Cubestee ín…

Wonen in een stee van 6 bij 6 bij 6

Wonen in een stee van 6 bij 6 bij 6

nov 16 2016

Verslaggever Steven Radersma van RTV Noord duikt in onze cubestee bij Klooster Ter Apel. Luister hier wat hij er van vond!

Cubestee bij Klooster Ter Apel

Cubestee bij Klooster Ter Apel

nov 08 2016

Ons prototype verhuist van Eindhoven naar Klooster Ter Apel en is daar vanaf zaterdag 12 november te bewonderen als aanvulling op de…

Bezoek ons prototype tijdens de Dutch Design Week!

Bezoek ons prototype tijdens de Dutch Design Week!

okt 25 2016

De Dutch Design Week is gestart en er is al veel interesse! Heeft u al ideeën voor de inrichting van uw eigen Cubestee?…

Prototype als kwartiermaker!

Prototype als kwartiermaker!

okt 19 2016

Als een van de zes winnaars van de ontwerpprijsvraag A Home Away From Home hebben wij de kans gekregen ons concept te transformeren tot een prototype op ware grootte.

Prototype op Dutch Design Week

Prototype op Dutch Design Week

okt 19 2016

Als een van de zes winnaars van de ontwerpprijsvraag A Home Away From Home hebben wij de kans gekregen ons concept te transformeren tot een prototype op ware grootte!

 

U kunt ons bereiken via 050 230 81 37 of stuur

een e-mail naar info@rizoem.nl.

Partners

frisogidzonix groninger-landschap mdlrizoem    dekan