Nieuwe buren

Wie zijn de nieuwe buren? Wie wonen er straks op het nieuwe erf? Dat zijn we aan het onderzoeken! Naast een nieuw thuis voor vluchtelingen, zou een zelfvoorzienend erf interessant kunnen zijn voor, starters, woonpioniers, alleenwonenden, zzp’ers en ouderen. Misschien wel voor u?

In brede zin onderzoeken we wat de hedendaagse en toekomstige woonwensen zijn. Wie is de nieuwe woonconsument? Dit leidt enerzijds tot vragen met betrekking tot de opvang van vluchtelingen. Hoe kunnen we de constante stroom van vluchtelingen opvangen? Niet alleen door oorlogen, maar ook door negatieve politieke, economische en klimatologische ontwikkelingen zal de toestroom van vluchtelingen verder toenemen. De toestroom van mensen is dus permanent maar de hoeveelheden wisselen. Dit betekent iets voor de bezetting van tijdelijke huisvesting en de vraag naar permanente huisvesting in de landen waar de mensen terecht komen.

Daarnaast verandert de vraag op de Nederlandse woningmarkt. De vraag verschuift naar meer tijdelijke, flexibele huisvesting. De jonge generaties hechten in de nabije toekomst minder aan bezit en continuïteit. Wat betekent dit voor de vastgoedeigenaren en ontwikkelingen? Wat kunnen deze twee maatschappelijke verschijnselen betekenen voor de woningbouw in Nederland? En welke kansen biedt het?