Gemeenten zoeken voor 23.000 vergunninghouders een nieuw thuis

19 oktober 2016
Seline Wijker

Platform Opnieuw Thuis helpt bij het huisvesten van vergunninghouders. Op de website staat een interactieve landkaart die laat zien hoe ver een gemeente is gekomen de taakstelling van het huisvesten van vergunninghouders.

Gemeenten hebben in het tweede halfjaar van 2016 een taakstelling om 23.000 vergunninghouders te huisvesten. Daar komt een achterstand bij van 5.283 die gemeenten voorgaande periodes hebben opgelopen. In totaal moeten gemeenten dus voor ruim 28.000 vergunninghouders woonruimte zoeken.

Om aan die opgave te voldoen, is het noodzaak om in periode 2016-II gemiddeld elke maand zo’n 4.714 vergunninghouders woonruimte bieden. Als gemeenten de ene maand minder dan gemiddeld huisvesten, dan moeten ze de volgende maand meer realiseren om uiteindelijk aan de taakstelling te voldoen. De taakstelling is verdeeld over gemeenten naar rato van het aantal inwoners. De provincies toetsen aan het einde van de taakstellingsperiode of gemeenten aan hun halfjaarlijkse taakstelling hebben voldaan.

Lees meer…